Danh sách giảng viên


STT
Họ và tên
Năm
sinh
Chức
vụ
Trình độ
Kinh nghiệm
nghề nghiệp
Nơi công tác
1
Nguyễn Trọng
Ninh
1960
P. Cục
trưởng
Thạc sĩ
25 năm
Cục Quản lý nhà & Thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng – 37 Lê Đại Hành – HN
2
Đồng Văn Ba
1972
Trưởng
phòng tổng hợp VP bộ tư pháp
Tiến sỹ
luật
13 năm
Bộ tư pháp
3
Phạm Văn
Thường
1959
P. Trưởng phòng
Kỹ sư
25 năm
Cục Quản lý nhà & Thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng – 37 Lê Đại Hành – HN
4
Trần Kim
Chung
1961
P. Ban
Khoa học quản lý
Tiến sĩ
25
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW 68 Phan Đình Phùng – Hà Nội
5
Vũ Đình Ánh
1969
Viện phó
Tiến sĩ
20 năm
Học viện tài chính, 8 Phan Huy Chú, Hà nội
6
Phạm Văn Bình
1971
Phó trưởng khoa
Tiến sĩ
20 năm
Học viện tài chính, 8 Phan Huy Chú, Hà nội
7
Bùi Ngọc Toàn
1968
Trưởng bộ môn dự án và quản lý dự án
Tiến sĩ
13 năm
ĐH giao thông
8
Lê Hải Hà
1965

Tiến sĩ
12 năm
ĐH giao thông
9
Lê Công Thành
1968

Tiến sĩ
6 năm
Công ty tư vấn XD Cầu Giấy, Giảng viên ĐH Giao Thông
10
Phạm Duy Hoà
1972

Thạc sỹ
8 năm
Công ty tư vấn XD Cầu Giấy, Giảng viên ĐH Giao Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét